O nás

Profesia advokáta je poslaním a zároveň záväzkom voči klientovi, a preto sú jeho záujmy a spokojnosť našim prvoradých cieľom. Ceníme si dôveru každého klienta, ktorý sa na nás obráti. Profesionalita, kreativita a rýchlosť poskytovania právnych služieb je prednosťou, ktorú vieme poskytnúť každému klientovi.

Komplexné a kvalifikované právne služby.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby pre fyzické a právnické osoby od roku 2006. Našim cieľom je poskytovanie komplexných a kvalifikovaných právnych služieb.

Venujeme sa najmä občianskemu, obchodnému, rodinnému, pracovnému a správnemu právu. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam je našou špecializáciou oblasť "realitného práva", právna úprava vzťahov pri predaji, kúpe, nájme a prenájme nehnuteľností.

Piestany

Osobný prístup a vzájomná dôvera.

Dôraz kladieme na osobný prístup ku každému klientovi, budovanie vzájomnej dôvery a poskytovanie kvalifikovanej a účinnej právnej pomoci.

V záujme poskytnutia komplexných a kvalitných právnych služieb našim klientom spolupracujeme s externými odborníkmi vo viacerých oblastiach a vieme splniť aj individuálne požiadavky klienta.

Právnu pomoc poskytujeme i v anglickom jazyku a v prípade potreby, za spolupráce tlmočníka, aj v inom jazyku.

Služby

Vypracovanie právnych rozborov z akejkoľvek oblasti práva podľa požiadavky klientov s navrhnutím vhodných a efektívnych riešení právnych problémov.

OBČIANSKE PRÁVO

Poskytovanie právnej pomoci pri rokovaní klientov v občianskoprávnych vzťahoch. Vypracovávanie občianskoprávnych zmlúv, najmä dokumentov súvisiacich s predajom a prenájmom nehnuteľností, záložných zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena a iných práv k nehnuteľnostiam. Zabezpečenie elektronických podaní a komunikácie s príslušným katastrálnym úradom.

OBCHODNÉ PRÁVO

Poskytovanie právnych služieb v obchodnoprávnych vzťahoch, príprava dokumentov súvisiacich s vznikom, zmenou, zánikom obchodných spoločností a pod.. Právna pomoc fyzickým i právnickým osobám pri výkone ich podnikateľskej činnosti a pomoc pri plnení ich zákonných povinností v súlade s platným právnym poriadkom.


PRACOVNÉ PRÁVO

Právna pomoc pri vypracovávaní dokumentov v pracovnoprávnych vzťahoch, najmä právne poradnestvo pri ukončovaní pracovných pomerov, interných pracovno-právnych predpisov zamestnávateľa a komplexnej pracovnoprávnej agendy. Hľadanie vhodných a spravodlivých riešení v sporných otázkach medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Náš tím

Mgr. Andrej BARTOVIC

advokát 00421 905 645 074
bartovic@akbartovic.sk

Mgr. Alena KERTÉSZOVÁ

advokátsky koncipient 00421 905 786 421
advokat@akbartovic.sk

Kontaktujte nás

Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme vám!